Homeopaat Wassenaar

Over mij

Homeopaat Wassenaar - Janneke Hellendoorn

School voor Homeopathie

Ik ben als klassiek homeopaat afgestudeerd aan de School voor Homeopathie te Amersfoort. Sinds 2009 heb ik mijn eigen praktijk in Wassenaar.

Ziekteclassificatie

In de loop van de jaren ben ik me gaan realiseren dat voor het genezen van ziekten verschillende belangrijke elementen bekeken dienen te worden.

Zo heb ik me gespecialiseerd in de ziekteclassificatie, iets wat de grondlegger van de homeopathie, Dr. Samuel Hahnemann, al beschreef in zijn werken ´Het Organon´ en ´De Chronische Ziekten´.

Ewald Stotler heeft dit goed bestudeerd en heeft daar een werkbaar ziekteclassificatiesysteem uit ontwikkeld, een systeem waar veel homeopaten nu dankbaar gebruik van maken.

Basisaspecten

Ziekte ontstaat niet zomaar. Er is vaak sprake van een bepaalde erfelijke aanleg / ontvankelijkheid. Dit is een heel belangrijk basisaspect wat binnen de homeopathie behandeld dient te worden.

Een tweede element zijn de incidenten ofwel omstandigheden, gebeurtenissen, die direct invloed hebben gehad op de gezondheid. Bijvoorbeeld een ongeval, een sterftegeval van een dierbare, een ontslag, gepest zijn op school, etc. Ook kunnen epidemische ziekten of infectieziekten langdurige gezondheidsproblemen veroorzaken.

Dan hebben we in deze tijd veel te maken met iatrogene factoren, belastende, verstorende en toxische factoren, die natuurlijke genezingsprocessen blokkeren en de fysiologie van ons lichaam ondermijnen. Je kan denken aan vaccinatie, antibiotica, toxische stoffen uit milieu en voeding, straling, amalgaanvullingen, etc. Ook kunnen epidemische ziekten of infectieziekten langdurige gezondheidsproblemen veroorzaken.

Kortom, om tot het echt genezen te komen van ziekten moet je de ziekte van verschillende kanten benaderen en alle elementen meenemen die hier aandeel in hebben.

Leefwijze

Naast de homeopathische behandeling van ziekten volgens dit classificatiesysteem kijk ik altijd naar leefwijze en voedingspatronen. Veel klachten kunnen vaak al door aanpassing van voeding en het doorbreken van slechte gewoonten sterk worden verbeterd. Alleen al sporten werkt fantastisch bij depressie, suikerziekte en hart- en vaatziekten. Onderzoeken daarover zijn rijkelijk te vinden.

Doelsteling

Naast homeopaat ben ik gezondheidscoach en biografisch coach. Ook werk ik met homeopathische detoxificatiebehandelingen en geef ik momenteel vitaliteitstrainingen aan individuelen en groepen.

Mijn doelstelling is mensen terug te brengen naar eigen vrijheid en onafhankelijkheid. Vrij van lichamelijke klachten, emotionele blokkades of beperkende geloofsovertuigingen. Het ontwikkelen van zelfbewustzijn en inzicht in eigen levensprocessen gaan hand in hand met lichamelijke genezingsprocessen. Homeopathische behandelingen zijn middelen die hierin deze processen kunnen versnellen. De biografische- en gezondheidscoaching geven nieuw inzicht en mogelijkheden tot groei naar een gezondere manier van leven.

Janneke

Contact

Heb je nog vragen of wil je meer weten over mijn werk als homeopaat of mijn homeopathie praktijk in Wassenaar. Bel gerust voor een afspraak of stuur een email.